G-DAGE ER SAT NED FRA 3 TIL 2 DAGE = 1.698 KR.

G-dage, godtgørelsesdage, ledighedsdage, vejrligsdage… Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke. Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem, der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede ... Read more

Ny senior løn og HR konsulent og ny direktionssekretær

Velkommen til vores nye senior løn- og HR-konsulent og samtidig tillykke med udnævnelsen til vores nye direktionssekretær Inge Hansen Inge Hansen har en omfattende erfaring indenfor lønområdet. Senest har hun været lønansvarlig hos Eurofins og har løst store løn- og HR opgaver for VISMA, PWC, Adecco og Züblin. På systemsiden har hun arbejdet på Bluegarden MLE, ... Read more

De selvstændige burde også have en 1. maj

Nu er jeg gennem mange år som borgerlig-liberal blevet mobbet med, at min fødselsdag falder på dagen for kampdagen. Når jeg hører fagbevægelsens ønsker til fremtiden, så får det mig til at tænke på, hvor de selvstændige egentlig står i deres basale rettigheder:   En gennemsnitlig timeløn, der for mange ligger langt under den overenskomstmæssige ... Read more

Ny specialkonsulent til Viborg Løn & HR skal sikre bedre pensions- og forsikringsforhold for de selvstændige

Pr. 1. februar 2017 er Tanja Meyer-Karlsen tiltrådt som ny specialkonsulent hos Viborg Løn & HR. Tanja er 34 år og medbringer sig en BA i Kommunikation og Marketing samt en BA i Administration og HR. Tanja, der stammer fra Viborg, har altid boet i lokalområdet og er i dag bosiddende i Ravnstrup med sin ... Read more

Retten til feriepenge – that’s the law!

Ferieloven skal overholdes! En af vore kunder blev sidste år truet med en politianmeldelse af Beskæftigelsesministeriet, da hun have glemt at afregne et mindre beløb til feriepenge i 1. kvartal; men først havde gjort det i det efterfølgende kvartal. Medarbejderen mistede overhovedet ikke noget; men henvendte sig alligevel til ministeriet, som åbenbart følte sig foranlediget ... Read more

GIV AKTIER I STEDET FOR LØN

Medarbejderaktier er ikke kun for langhårede start ups og store koncerner. Udstedelsen af medarbejderaktier er i høj grad også en strategisk mulighed for at skabe motivation og sammenhold om værdiskabelsen i netop din virksomhed. Et nyt lovforslag giver dog al mulig grund til at overveje udstedelsen af en eller anden form for medarbejderaktier, når det netop ... Read more

BORTVIST FOR ULØNNET BESTYRELSESARBEJDE

Om fritstilling Når man fritstiller en medarbejder i en opsigelsesperiode sker det typisk ud fra en betragtning om, at det er bedst for alle parter, at vedkommende IKKE møder på arbejde i en opsigelsesperiode. En fritstilling betyder også, at den opsagte medarbejder forlader arbejdspladsen ved fritstillingen; men får sin løn og personalegoder som sædvanligt i ... Read more

SÅ NÆRMER VI OS FERIEÅRETS AFSLUTNING OG ET NYT KAN BEGYNDE…husk s/h dagene!

Tiden går og vi skriver snart 30. april 2016, som er AFSLUTNINGEN PÅ FERIEÅRET 2015/2016 (ferie som er optjent i kalenderåret 2014). Resterende feriedage Har I styr på hvor mange feriedage, som jeres medarbejdere ikke har fået afviklet endnu? Ellers er det på høje tid. Arbejdsgiverne kan pålægge medarbejderne at afholde restferien inden den 30. ... Read more

HVAD ER MULIGHEDERNE FOR AT ANSÆTTE EN FLYGTNING (ELLER EN DANSKER) ?

I det følgende vil jeg koncentrere mig om de støttemuligheder, der er for at ansætte en flygtning i jeres virksomhed. Det nedenstående omhandler alene FLYGTNINGE, DER HAR FÅET ASYL ELLER OPHOLDSTILLADELSE og dermed automatisk arbejdstilladelse. For god ordens skyld bør det nævnes, at danskere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet i princippet … Read more

G-DAGE KOSTER NU 2.508 KR.

G-dage, godtgørelsesdage, ledighedsdage, vejrligsdage… Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke. Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem, der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede … Read more

HUSK DE NYE SATSER FRA 1. JANUAR 2016

Så er en række satser, der har betydning for lønberegningen, igen blevet ændret:Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål! Den skattefrie befordringsgodtgørelse er igen blevet sat ned: De første 20.000 km.: 3,63 kr./km Over 20.000 km.: 1,99 kr./km. Sygedagpenge sats pr. time: 112,97 kr. G-dage pr. 1+2+3. ledighedsdag: 836,00 kr. Fri telefon pr. måned: 225,00 kr. Kostgodtgørelse … Read more

BLIVER FERIELOVEN ÆNDRET?

EU-kommissionen meddelte i efteråret 2014, at man agtede at rejse sag mod den danske stat, hvis ferieloven ikke blev tilpasset til EU’s arbejdstidsdirektivs minimumskrav: ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, ... Read more

PAS PÅ DE ANSATTES KLAUSULER FRA NYTÅR

Folketinget har netop vedtaget en ny og langt strengere lovgivning med ikrafttræden den 1. januar 2016 om brugen af ansættelsesklausuler, der omfatter: Jobklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Kombinerede konkurrence- og kundeklausuler   Jobklausuler, der er aftalt før den 1. januar 2016 kan opretholdes indtil udgangen af 2020. Eksisterende konkurrence- og kundeklausuler kan fortsætte uændret. Nye ansættelseskontrakter skal ... Read more

MEDARBEJDER BORTVIST FOR AT BIJOBBE I EGEN VIRKSOMHED

Hvad er et bijob og hvordan bør man forholde sig:   Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed, herunder egen virksomhed Medlemskab af direktion og/eller bestyrelse i erhvervsvirksomheder eller fonde Erhverv i kommissioner, udvalg eller ekspertgrupper Længerevarende undervisningsforpligtelser ved andre institutioner Rådgivning/konsulentarbejde for private eller offentlige virksomheder.   Offentligt ombud såsom domsmands-/nævningearbejder anses IKKE for ... Read more

350.000 KR. I ERSTATNING FOR MANGLENDE LIGEBEHANDLING

Så skete det igen: manglende styr på papirgangen i forbindelse med en opsigelse af en medarbejder koster en arbejdsgiver et års løn i erstatning. Østre Landsret har nu stadfæstet, at det er i strid med Ligebehandlingsloven at afskedige en netop tilbagevendt medarbejder efter endt barselsorlov. Man kan ikke afskedige en nybagt mor uden forudgående advarsel ... Read more

ER DU KLAR TIL AT STEMPLE UD?

SmartLøn og andre tidsregistreringssystemer med decentral registrering og fuldautomatisk integration via egne lønsystemer gør hverdagen nemmere... I årtier har stempelkort, krøllede timesedler, ulæselige køresedler og udlægskvitteringer martret enhver lønningsbogholder, der i sidste øjeblik har tilkæmpet sig oplysningerne fra medarbejderne. Herefter gik lønningsbogholderen så i gang med at kontrollere og indtaste løndelene, når de andre var gået ... Read more

ER JOBSAMTALEN SPILD AF TID?

Et forskningsprojekt viste for nyligt, at jobsamtaler er spild af tid, og ikke leder til et bedre resultat af en ansættelse. Det flugter med det store antal af fejlslagne virksomhedsovertagelser, hvor alle ”regnedrengene” har gjort et fejlfrit arbejde; men sjældent har forstand på at bringe to forskellige virksomhedskulturer sammen. Omvendt ved vi, at man ansætter ... Read more

ANSØGNINGER SKAL BEHANDLES MED STØRSTE RESPEKT – VÆR OPMÆRKSOM PÅ PERSONDATALOVEN

Vi er i denne uge nået til behandling af ansøgninger under blog-temaet ”ansættelsesprocessen”, der omfatter følgende: Jobanalysen Modtagelse og håndtering af ansøgninger Gennemførelse af jobsamtalen – indhentning af referencer Valg af ansøger Sortering af ansøgninger Efter du har modtaget ansøgningerne til et opslået job og ansøgningsfristen er nået, skal du til at sortere i og ... Read more

EN JOBANALYSE FØR STILLINGSOPSLAGET ER STRATEGI FOR BEGYNDERE…

Taylor eller HRM? I gamle dage (for få år siden…) handlede mange strategiplaner sådan cirka om kunder, produkter og produktionsapparat. Medarbejdere var nogle, der fik deres løn og dermed slut! Selv jeg, der har haft min gang i produktionsvirksomheder havde en typisk Tayloristisk (ham med tidsstudierne…) tilgang til det at drive en virksomhed. HRM (Human ... Read more

PAS PÅ, HVAD DU SIGER TIL ANSØGERE. DET KOSTER DIG LET KR. 25.000,- I ERSTATNING

I rækken af faldgruber for den urutinerede arbejdsgiver, er vi nu nået til temaet om ansættelsesprocessen. I denne uge ser vi på det at ansætte nye medarbejdere og den dertilhørende annoncering. I de følgende uger vil vi se på:   Jobanalysen Modtagelse og håndtering af ansøgninger Gennemførelse af jobsamtalen – indhentning af referencer Valg af ... Read more

FÅ 12.500 KR. I TILSKUD TIL EN FAGLÆRT MEDARBEJDER!

Løntilskud ordningen "Fagpilot-ordningen" forventes at udløbe ved årets udgang; men alle ansøgninger, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde forinden forventes imødekommet, hvis kravene er opfyldt. Ordningen giver din virksomhed maksimalt 50 % i løntilskud af de samlede lønomkostninger eller højst 12.500 kr. i månedligt løntilskud til ansættelse af en faglært. Det betyder ... Read more

HVORDAN FÅR JEG RÅD TIL MIN FØRSTE MEDARBEJDER?

Lønudgifter til den første ansatte medarbejder... For mange virksomheder er det en vanskelig beslutning at træffe, når den første deltids- eller fuldtidsmedarbejder skal ansættes, især spørgsmålet: hvad det vil koste… Antallet af timer og timeløn er naturligvis afgørende – og husk nu de kloge ord: at give mere i løn er den mest kortsigtede motivationsfaktor. ... Read more

SAMLET BETALING

Samlet Betaling dækker over afregning af Finansieringsbidrag (FIB), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB tidl. AER), Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomsforsikring (AES) og Barsel.dk til ATP. Samlet Betaling opkræves af ATP og afregnes via DataLøn. Du tilmelder dig til Samlet Betaling via ikonet "arbejdsgiver". Vælg fanebladet "øvrige oplysninger" og sæt flueben i overførelse af Samlet Betaling til ATP. Hvad er Samlet ... Read more

REDUKTION AF FERIEPENGEGRUNDLAG

Ved tilmelding af medarbejdere til 'Reduktion af feriepengegrundlag', kan du få nedskrevet deres feriepengegrundlag, når de afholder ferie - helt uden at foretage beregningerne selv. Når du har tilmeldt medarbejdere med feriekode 1 til 'Visning af ferieregnskab', har du også mulighed for at tilmelde dem til 'Reduktion af feriepengegrundlag'. Du skal blot registrere, hvor mange feriedage ... Read more

PERSONALEOMKOSTNINGER: HISTORIEN OM DE 130 KR. SOM BLIVER TIL 280 KR.

Personaleomkostninger og herunder de sociale omkostninger har igennem de seneste årtier udviklet sig fra i hovedtræk at dække over feriepenge, atp og sygefravær til i dag at udgøre et virvar af ordninger, som kan være svære at overskue. En arbejdsgiver, der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med kr. 200,- pr. time, ... Read more

MARKEDSFØRINGSLOVEN BESKYTTER DIG MOD UNFAIR KONKURRENCE!

Markedsføringsloven (se bilag 1) fortjener et bedre rygte end tilfældet er. En krænket virksomhed har nemlig gode muligheder for at påberåbe sig § 1 og § 19, hvis en tidligere medarbejder overtræder loyalitetspligten. Betydningen afsløring af ”erhvervshemmeligheder” ophører nemlig ikke ved medarbejderens fratræden, og i særdeleshed ikke hvis den nye virksomhed, som medarbejderen er blevet ansat ... Read more

KUNDEKLAUSULER ER MERE MÅLRETTEDE END KONKURRENCEKLAUSULER

I fortsættelse af forrige uges indlæg om konkurrenceklausuler gennemgår vi i denne uge kundeklausuler Kundeklausuler skal forhindre, at en funktionær ansættes hos eller udfører arbejde for specifikke kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere efter, at ansættelsesforholdet er tilendebragt i din virksomhed. Kundeklausuler retter sig altså mod funktionærens samarbejde med bestemte samarbejdspartnere. Kundeklausuler er specifikke og har … Read more

KONKURRENCEKLAUSULER KOSTER KASSEN!

På sidste uges blog om ansættelseskontrakter lovede jeg at uddybe konkurrenceklausuler og løn: Siden 15. juni 1999 er kravene til juridisk gyldige konkurrenceklausuler skærpet væsentligt, og der skal minimum udbetales 50 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet for hele den periode klausulen skal være gældende i. De første 3 måneders løn skal falde ved fratrædelsen. Dette gælder … Read more

BARSEL MED LØN ELLER DAGPENGE?

Vores blog i sidste uge om barselsorlov har givet anledning til et par spørgsmål; idet flere arbejdsgivere lever i den vildfarelse, at man altid er pligtig til at udbetale løn under barsel. Lad mig derfor præcisere udbetalingsreglerne nedenfor: Udenfor overenskomstområdet: Timelønnede: Forældre har ret til dagpenge fra det offentlige i op til i alt 52 ... Read more

BARSEL.DK

Barseludligningsordningens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne arbejdsgivernes udgifter til løn under barsel. Hvem skal betale bidrag til barseludligningsordningen? Alle private arbejdsgivere skal betale bidrag til ordningen, selv om arbejdsgiveren ikke betaler løn under barsel. Den offentlige barseludligningsordning omfatter dog ikke private arbejdsgivere, der bidrager til en anden barseludligningsordning ... Read more

ANSÆTTELSESKONTRAKTER SKAL FØLGE LOVEN – IKKE NØDVENDIGVIS EN BESTEMT OVERENSKOMST!

Arbejdsgiver SKAL UDFÆRDIGE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT, når man ansætter en ny medarbejder. Mange har fået “dummebøder” for ikke at have formalia i orden, og det koster nemt 10.000 kr. i erstatning, hvis tingene ikke lever op til lovens regler. Pligten følger af ansættelsesbevisloven, der bestemmer, at man skriftligt skal oplyse om alle væsentligevilkår for ansættelsen. Oplysningerne ... Read more

UDBETALING ELLER OVERFØRSEL AF FERIE VED FERIEÅRET AFSLUTNING

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle sine feriedage inden den 30. april 2016, er der mulighed for at overføre eller udbetale ikke afholdt ferie i følgende tilfælde: Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling Overførsel af den 5. ferieuge Hvis din medarbejder ikke har nået at afholde alle 25 feriedage inden ferieårets afslutning, kan ... Read more

AFHOLDELSE AF SAMMENHÆNGENDE FERIE?

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie. Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge, at imødekomme dine ... Read more

SÅ STÅR FERIEN FOR DØREN…

DATALØN sørger nu for at holde styr på lønberegningen i forbindelse med ferieafholdelse   I løbet af den kommende uge vil I kunne finde et nyt faneblad på DATALØN´s hovedmenu ude til venstre: ”reduktion af feriepengegrundlag”. Hidtil har man selv skulle huske at få styr på ferieafholdelse og modregne ikke optjent ferie i lønnen til ... Read more

BLOG OM LØN OG HR

Når vi  byder os til som ”blogger” på løn- og HR-området her på Viborg Løn skyldes det først og fremmest, at vore 8 lønkonsulenter besidder en hel del praktisk og administrativ erfaring med at have medarbejdere ansat. Hertil skal lægges, at Viborg Løn igennem snart 16 år har haft et godt samarbejde med Skandinaviens største løn- og HR udbyder; ... Read more

HAR DU STYR PÅ REGLERNE VEDRØRENDE SYGDOM I FERIEN?

Syg under ferie: Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, så har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg under ferie? Hvad gælder, når medarbejderen er sygemeldt inden ferien påbegyndes? Er en medarbejder syg på tidspunktet for feriens begyndelse, er der tale om en feriehindring. Det medfører at ferien ikke ... Read more

ER DU EN AF DE 210.000 SELVSTÆNDIGE….

...SOM IKKE HAR HELT STYR PÅ DINE SYGEDAGPENGE, ATP, PENSIONER, FORSIKRINGER O.L?   Sygedagpengeforsikring: De selvstændige  i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er rigtig gode til at sørge for social sikring af deres egne medarbejdere; men det kniber gevaldigt, når det gælder om at sikre sig selv. Det vidner nedenstående tal med al tydelighed om.   Kontakt os og ... Read more

Arbejdsgivere i klemme med sygedagpenge-forpligtelse

Så modtog vi her til morgen endnu en kedelig sag om sygedagpengeforpligtelsen, hvor en arbejdsgiver, der havde ansat en medarbejder på prøve, ønskede at opsige vedkommende inden for 3 måneders prøveperioden. Problemet er blot, at medarbejderen har langtidssygemeldt sig. Nu kan arbejdsgiveren ikke gribe til opsigelse. Før arbejdsforholdet kan vurderes, skal arbejdsgiveren udarbejde og indhente “mulighedserklæring”, ... Read more