Lønadministration i forbindelse med årsskiftet – Det skal du huske …

Lønadministration i forbindelse med årsskiftet – Det skal du huske Kom godt ind i det nye år - I forbindelse med årsskiftet er der meget at huske for dig, der arbejder med lønindberetning. Korrekt indberetning og afslutning af året, kan spare dig for besvær og ekstra opgaver i det nye år. I dette indlæg gennemgår ...

Læs mereLønadministration i forbindelse med årsskiftet – Det skal du huske …

Regler ved vanvidskørsel i firmabil

Regler ved vanvidskørsel I firmabil   Den 31. marts 2021 trådte en ny lov om konfiskation af køretøjer i kraft. Det betyder, at det nu er muligt for politiet at konfiskere en bil, hvor føreren kører såkaldt vanvidskørsel.    De nye regler gælder også hvis det er en medarbejder, som kører i arbejdsgivers bil. Du som arbejdsgiver ...

Læs mereRegler ved vanvidskørsel i firmabil

Nyt ferieregnskab i DataLøn

Nyt ferieregnskab i DataLøn pr. 1. september Den 1. september 2022 er der kommet nyt ferieregnskab i DataLøn. Det er nu blevet mere tydeligt hvad der er overført ferie og hvad der er ferie optjent i gammelt og nyt ferieår. Ferieregnskabet ser dog forskelligt ud alt efter hvilken ferieperiode vi er i. Det nye ferieregnskab ...

Læs mereNyt ferieregnskab i DataLøn

For sen udbetaling af ferietillæg – sådan gør du!

For sen udbetaling ferietillæg - sådan gør du! Glemte du at udbetale ferietillægget med august lønnen? Så har vi lavet en kort guide til, hvordan du efterfølgende udbetaler dette korrekt. Hvem har ret til ferietillæg? Ferietillæg gælder for de medarbejdere der har ret til løn under ferie. Ferietillægget er obligatorisk på 1% medmindre andet står ...

Læs mereFor sen udbetaling af ferietillæg – sådan gør du!

Du har ansvaret for dine medarbejderes feriedage, hvis din virksomhed holder tvungen ferie!

Du har ansvaret for dine medarbejderes feriedage, hvis din virksomhed holder tvungen ferie! Sommeren står for døren, hvilket for mange forbindes med glæde og begejstring over den forestående sommerferie. Og sommer, ferie og god tid til familie og venner er da også svært ikke at synes om. Men for nogle virksomheder medfører sommerferien også, at det kan være svært at holde …

Læs mereDu har ansvaret for dine medarbejderes feriedage, hvis din virksomhed holder tvungen ferie!

Overførsel af restferie – sådan gør du!

Sådan får du styr på medarbejdernes restferie Den nye ferielov har krævet og kræver stadig ændringer i virksomhedernes administration af medarbejderens feriedage, og det er ikke altid lige let at holde styr på reglerne. Vi vil derfor her kort give en oversigt over reglerne for afholdelse, overførsel, udbetaling og varsling af de resterende feriedage op ...

Læs mereOverførsel af restferie – sådan gør du!

Arbejdsgivers mulighed for refusion i forbindelse med medarbejderes fravær grundet sygdom

Arbejdsgivers mulighed for refusion i forbindelse med medarbejderes fravær grundet sygdom I dette blogindlæg giver vi dig overblikket over reglerne for refusion til virksomheder i forbindelse med en medarbejders fravær grundet sygdom. Indlægget omhandler ikke de særlige regler om refusionen i forbindelse med graviditet, barsel, barselsorlov samt graviditetsbetinget fravær. Disse regler behandles i et selvstændigt …

Læs mereArbejdsgivers mulighed for refusion i forbindelse med medarbejderes fravær grundet sygdom

Tjek dit lønniveau i den private sektor!

Tjek dit lønniveau i den private sektor!  Her er de seneste tal for Region Midtjylland: Månedslønnen er i snit 27.981 kr. inkl. pension og uden betalt frokostpause! Hver 4. medarbejder tjener under 23.711 kr. månedligt. Lønudviklingen i udlandet var 1,4 procent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 inden for fremstilling, mens den steg …

Læs mereTjek dit lønniveau i den private sektor!

Nyt lønindberetningsmodul i DataLøn!

Ny lønindberetning i DataLøn! Der er kommet nyt lønindberetningsmodul i DataLøn. Det betyder at du fremadrettet skal indberette Løn via et andet indberetningsmodul end tidligere. I dette blogindlæg har vi lavet en kort introduktion til det nye lønindberetningsmodul. I gennemgangen af det nye lønindberetningsmodul kan du læse mere om: Ny lønindberetning Vælg lønperiode og medarbejdere ...

Læs mereNyt lønindberetningsmodul i DataLøn!

Freelance eller lønmodtager – Hvornår er man hvad?

Freelance eller lønmodtager, hvornår er man hvad? Brugen af konsulentydelser er steget støt de seneste år. Dette kan skyldes mange ting. Blandt andet vil de mange forandringsprocesser inden for områder som digitalisering og big data have medført, at mange virksomheder vælger at gøre brug freelancearbejde. Men hvornår er man lønmodtager, og hvornår arbejder man freelance? ...

Læs mereFreelance eller lønmodtager – Hvornår er man hvad?

Hvad er ansættelsesklausuler, og hvorfor er de vigtige? 

Hvad er ansættelsesklausuler, og hvorfor er de vigtige?  Ansættelsesklausuler er en samlebetegnelse for jobklausuler, konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler. Alle er reguleret i Lov om ansættelsesklausuler. Loven foreskriver en række krav til klausulerne, for at de gyldigt kan indgås, samt regler om kompensation og opsigelse af disse. Uagtet om du er arbejdsgiver eller lønmodtager, kan …

Læs mereHvad er ansættelsesklausuler, og hvorfor er de vigtige? 

Hvordan er mulighederne for at give en medarbejder ferie på forskud?

Hvordan er mulighederne for at give en medarbejder ferie på forskud? Ferie på forskud i DataLøn Har virksomhed medarbejdere med ret til ”Ferie med løn” så har du som arbejdsgiver mulighed for at tilbyde dine medarbejdere at holde ferie på forskud. Løbende ferieoptjening Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov, samtidighedsferien, i kraft. Det …

Læs mereHvordan er mulighederne for at give en medarbejder ferie på forskud?

Hvordan er det lige med virksomhedernes indbetaling af de indefrosne feriepenge?

Hvordan er det lige med virksomhedernes indbetaling af de indefrosne feriepenge? I september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, en lov der indførte samtidighedsferie for danskerne. Lønmodtagere optjener og afholder nu ferie over den samme periode. Som et led i overgangen til denne nye ferieordning med samtidighed, er eventuelt optjente feriepenge i perioden fra ...

Læs mereHvordan er det lige med virksomhedernes indbetaling af de indefrosne feriepenge?

GDPR: Sikker mail af fortrolige og personfølsomme oplysninger med kryptering …

GDPR: Sikker mail af fortrolige og personfølsomme oplysninger med kryptering GDPR har efterhånden været et markant opmærksomhedspunkt i nogle år, og Datatilsynet er for alvor blevet en kendt faktor i de danske virksomheder. For mange virksomheder er beskyttelse af persondata en svær gråzone at navigere i, og GDPR reglerne bliver stadig mødt med stor usikkerhed ...

Læs mereGDPR: Sikker mail af fortrolige og personfølsomme oplysninger med kryptering …

Hvad koster en medarbejder?

HVAD KOSTER EN MEDARBEJDER? "Hvad koster en medarbejder i timen?", er et spørgsmål som vi ofte bliver stillet hos Viborg Løn & HR. Det spørgsmål kan vi bedst besvare med et konkret eksempel. En arbejdsgiver der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med 200 kr. pr. time, betaler reelt godt 280 kr. ...

Læs mereHvad koster en medarbejder?

Overførsel af rest feriedage

Overførsel af feriedage fra tidligere ferieår på medarbejder med ferie med løn Så er vi gået ind i et nyt ferieår (miniferieåret). Det betyder at medarbejdere, som har været ansat i hele 2019 har 16,64 feriedage som kan afholdes i perioden 01.05.20 til 31.08.20. Har du medarbejdere som ønsker at overføre rest ferie fra optjeningsåret ...

Læs mereOverførsel af rest feriedage

Hvad koster en løn- og HR funktion? Skal vi sammen gøre den variabel?

Hvad koster en løn- og HR funktion? Skal vi sammen gøre den variabel? Vi oplever i øjeblikket et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der i den aktuelle situation ønsker at drøfte muligheden for at outsource virksomhedens løn- og HR-funktion. Spørgsmålet går ofte også på, hvorvidt vi kan rykke ud for at assistere virksomheden på stedet ...

Læs mereHvad koster en løn- og HR funktion? Skal vi sammen gøre den variabel?

Coronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag

Coronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag Viborg Løn er klar til at hjælpe din virksomhed sikkert gennem Covid-19. I dette blogindlæg kan du danne dig et overblik over, de mange forskellige tiltag som folketinget har igangsat for at imødekomme erhvervsdrivende og lønmodtagere. Nedenstående kan du læse mere om Refusion til arbejdsgiver ...

Læs mereCoronavirus – få et samlet overblik over folketingets forskellige tiltag

Betaler I for meget til sygedagpengeforsikringen ?

BETALER DIN VIRKSOMHED OGSÅ FOR MEGET TIL SYGEDAGPENGEFORSIKRINGEN? I disse dage udsender Udbetaling Danmark (ja de opkræver skam også noget…) halvårlig aconto præmieopkrævning for ”Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere”. Lovgrundlaget findes under https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188447 I § 17 står om beregningsgrundlaget for præmien: I lønudgiften indgår alle virksomhedens lønudgifter, uanset om de efter kildeskatteloven anses for A- eller ...

Læs mereBetaler I for meget til sygedagpengeforsikringen ?

Sygeferiegodtgørelse – få styr på reglerne her …

Optjener alle medarbejdere sygeferiegodtgørelse under sygdom? Vi oplever tit, at mange arbejdsgivere er i tvivl om, hvorvidt deres medarbejdere har ret til sygeferiegodtgørelse eller ej! Vi har kigget nærmere på reglerne, og i nedenstående blogindlæg kan du læse mere om, hvem der har ret til sygeferiegodtgørelse, særregler i forbindelse med sygeferiegodtgørelse samt hvilke regler der ...

Læs mereSygeferiegodtgørelse – få styr på reglerne her …

Ferielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov

Ferielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov ... Beskæftigelsesministerens Ferielovsudvalg lod hånt om de tusindvis af mindre arbejdsgiveres interesser, da man lavede den nye ferielov! Når man, som jeg igennem årene har været forholdsvis tæt på det erhvervs- og skattepolitiske arbejde, og har været med i diverse udvalg omkring lettelser i ...

Læs mereFerielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov

Dataløn: Selvvalgt lønperiode for månedslønnede

Dataløn: Selvvalgt lønperiode for månedslønnede Pr. 1. februar 2019 er det blevet muligt at ændre lønperiode for månedslønnede i DataLøn. Tidligere har lønindberetning fulgt kalendermåneden, men nu er det muligt at vælge en selvvalgt lønperiode. Selvvalgt lønperiode Dette kan være aktuelt for virksomheder som via en overenskomst eller lokalaftale er forpligtet til at indberette timer ...

Læs mereDataløn: Selvvalgt lønperiode for månedslønnede

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – Sådan gør du …

ANSÆTTELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT – SÅDAN GØR DU Andelen af virksomheder, der oplever produktionsbegrænsninger er steget kraftigt siden 2014. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer viser, at 30 % indenfor bygge- og anlæg, 13 % indenfor industrien og 19 % indenfor serviceerhvervene her ved udgangen af 2018 oplever produktionsbegrænsninger, som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Mange virksomheder ...

Læs mereAnsættelse af udenlandsk arbejdskraft – Sådan gør du …

Virksomheders ret til sporadisk indberetning bortfalder … 

VIRKSOMHEDERS RET TIL SPORADISK INDBERETNING BORTFALDER Den 1. januar 2019 afskaffes virksomheders mulighed for at være registrerede med pligten sporadisk indberetning af løn. Virksomheder med pligten sporadisk indberetning, skal på lige fod med andre virksomheder, fremover foretage en nul-indberetning i de måneder, hvor der ikke udbetales løn til ansatte. De nye forhold skyldes en ændring ...

Læs mereVirksomheders ret til sporadisk indberetning bortfalder … 

Lønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror

Lønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror Jævnfør Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 2. kvt. 2018 så stiger lønniveauet i Danmark. Med en lønstigningstakt på 2,8 % på årsbasis og en BNP-vækst på knap 1,0 % ifølge Dansk Erhverv, må man nødvendigvis stille sig selv spørgsmålet: "får vi et ...

Læs mereLønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror

Selvstændige lever livet farligt – Forsikring og pension …

FORSIKRING & PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ... - CHOKERENDE MANGE SELVSTÆNDIGE HAR IKKE STYR PÅ EGNE SYGEDAGPENGE, ATP, PENSIONER, ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER, SUNDHEDSORDNINGER o.l Lovgivning og overenskomster pålægger de selvstændige at sørge for social sikring af deres medarbejdere; men lovgiverne glemmer åbenbart alt om, hvordan det går de selvstændige, hvis det går galt for dem…   Det er ...

Læs mereSelvstændige lever livet farligt – Forsikring og pension …