Arbejdsgivere i klemme med sygedagpenge-forpligtelse

Så modtog vi her til morgen endnu en kedelig sag om sygedagpengeforpligtelsen, hvor en arbejdsgiver, der havde ansat en medarbejder på prøve, ønskede at opsige vedkommende inden for 3 måneders prøveperioden.

Problemet er blot, at medarbejderen har langtidssygemeldt sig. Nu kan arbejdsgiveren ikke gribe til opsigelse.

Før arbejdsforholdet kan vurderes, skal arbejdsgiveren udarbejde og indhente “mulighedserklæring”, der godtgør fraværets omfang.

Yderligere kan arbejdsgiver ikke være sikker på, at modtage sygedagpengerefusion fra kommunen efter 30 dage, da den pågældende medarbejder ikke opfylder kravet om 8 ugers forudgående fuldtids ansættelse hos arbejdsgiveren.

Hertil skal lægges, at såfremt medarbejderen ikke generelt før sin ansættelse har opfyldt beskæftigelseskravet, så kan arbejdsgiveren IKKE forvente nogen form for refusion I HELE SYGDOMSPERIODEN.

Afdækningen af denne risiko kan alene ske ved, at arbejdsgiveren tegner sygedagpengeforsikring for mindre arbejdsgivere, som er relativ bekostelig.

Skriv en kommentar