Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – Sådan gør du …

ANSÆTTELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT – SÅDAN GØR DU

Andelen af virksomheder, der oplever produktionsbegrænsninger er steget kraftigt siden 2014. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer viser, at 30 % indenfor bygge- og anlæg, 13 % indenfor industrien og 19 % indenfor serviceerhvervene her ved udgangen af 2018 oplever produktionsbegrænsninger, som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Mange virksomheder genkender problematikken. Man står over for at skulle løse en opgave af kortere eller længere varighed. Der findes ikke umiddelbart lokale medarbejdere med de rette kvalifikationer, der står til rådighed.

Udenlandsk arbejdskraft

I en tid hvor flere og flere virksomheder har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere på det danske arbejdsmarked, er det oplagt at overveje udenlandsk arbejdskraft og kigge mod udlandet og især EU/EØS-landene.

Hos Viborg Løn administrerer vi ofte ansættelser for virksomheder, der har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft.

  • Vi gennemgår ansættelseskontrakten og sikrer, at den opfylder danske og EU-regler samt eventuelle krav om overenskomstrettigheder eller lokalaftaler

  • Vi tjekker pas eller ID-kort opfylder krav til dokumentudstedelse

  • Vi sikrer os, at der foreligger gyldigt opholds- og arbejdstilladelse for borgere udenfor EU/EØS

  • Vi sikrer os, at der foreligger en vielsesattest eller familiebevis

  • Vi udarbejder forskudsopgørelse ud fra de foreliggende oplysninger

  • Vi hjælper med oprettelse af dansk bankkonto til medarbejderen

Vi opfordrer altid vores kunder til nøje at følge danske regler og at blive medlem af en relevant arbejdsgiverorganisation, herunder at være opmærksomme eventuelle lokalaftaler. Herved undgås uoverensstemmelser med de kollegaer, der eventuelt skal samarbejdes med.

Vær særligt opmærksom på, at arbejdskraftens frie bevægelighed alene gælder for Unionsborgere. Således kan en borger, der alene har opholdstilladelse i f.eks. Italien, ikke tage job i Danmark uden en arbejds- og opholdstilladelse.

Vejen til udenlandsk arbejdskraft

Denne gennemgang omhandler alene medarbejdere, der kommer fra EU/EØS-landene. Se listen over lande her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244499

Vejen til den rette udenlandske arbejdskraft kan ofte være besværlig og langsommelig. Det handler først og fremmest om at finde det emne, der matcher dine ønsker bedst muligt. Her kan det ofte godt betale sig at samarbejde med et anerkendt dansk ledet vikarbureau, som netop kender til de udfordringer, der er forbundet med at finde udenlandsk arbejdskraft.

Skatte – cpr.nr. til udenlandsk arbejdskraft

Du skal have fat i et såkaldt Skatte – cpr.nr., da udenlandske medarbejdere i Danmark skal betale skat fra første arbejdsdag ligesom vi andre.

Her er 2 typiske og udbredte former for skattepligt:

  • Fuld skattepligt (arbejder i DK, bor i DK i mere end 6 mdr., evt. samlever er i DK og personlige og økonomiske interesser i DK)
  • Begrænset skattepligt (arbejder i DK, bor i hjemlandet og pendler ofte, evt. samlever er i hjemlandet, ligesom personlige og økonomiske interesser)

Når der er tale om et ansættelsesforhold, skal der for udenlandsk arbejdskraft altid indeholdes A-skat og am-bidrag på lige fod med de øvrige medarbejdere.

De almindelige og typiske fradrag gælder også for udenlandske medarbejdere: personfradrag, fradrag for kost og logi samt kørselsfradrag, fagligt kontingent og A-kasse. Kørselsfradrag følger danske regler, og typen af skattepligt afgør, om der kan opnås fradrag for kørsel imellem hjemland og den danske arbejdsplads.

Skatte cpr. nr. til udenlandsk arbejdskraft

 

Sådan søger du om skatte cpr.nr.

Der skal søges om skatte cpr.nr. samtidig med, at I laver en forskudsopgørelse til medarbejderen via:  https://blanket.virk.dk/blanketservice/orbeon/fr/public/04063_SkattePersonnr_Forskudsopgoerelse/new

Søg først om dansk skatte cpr.nr. og skattekort, når der er under 60 kalenderdage til, at den udenlandske medarbejder skal starte job i Danmark. Man får tidligst et skatte cpr.nr. 21 arbejdsdage før jobstart. Vær også opmærksom på, at der kan hengå INDTIL 14 dage, før du har et cpr.nr. og yderligere 14 dage før forskudsopgørelsen foreligger.

Ved ansættelsesophør

Da der for udenlandsk arbejdskraft ofte er tale om tidsbegrænsede ansættelser skal udenlandske medarbejdere ved fratrædelse kontakte SKAT og melde deres udrejse. Bliver SKAT ikke informeret om ansættelsesophør, så er der betydelig risiko for, at medarbejderen får en restskat, som den danske stat vil få svært ved at inddrive.

Arbejdsgiver kan derfor efter aftale ved ansættelsesophør med fordel selv indsende en blanket til afmelding af medarbejderen hos SKAT:  https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1941571. Herefter kan arbejdsgiver IKKE anvende skattekortet mere, og der skal ved eventuelle lønudbetaling indeholdes 55 % i SKAT.

Kom sikkert igennem ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft kan være en kringlet proces, der er forbundet med mange regler. Det kan ikke siges tydeligt nok – brud på de administrative regler eller en ulovlig ansættelse (f.eks. uden gyldig opholdstilladelse) kan udløse betragtelige bøder på typisk mindst 100.000 kr. og medføre indrejseforbud til Danmark for medarbejderen fremadrettet.

Arbejdsgivers eventuelle manglende indeholdelse af A-skatter og am-bidrag kan efterfølgende medføre regreskrav fra SKAT, hvis medarbejderen ikke kan betale.

Står du overfor at skulle ansætte udenlandsk arbejdskraft, og er du usikker på papirgangen og de ansættelsesretlige aspekter, så står Viborg Løn altid til rådighed for at sikre en korrekt sagsbehandling. Ring til os på tlf. 87 27 01 00 , så hjælper vores erfarne konsulenter og de juridiske eksperter, som vi samarbejder med, dig sikkert igennem hele processen.

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.