AFHOLDELSE AF SAMMENHÆNGENDE FERIE?

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie.

Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge, at imødekomme dine medarbejderes ønsker om hvornår ferien skal holdes, dog under hensyntagen til virksomhedens drift.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, er det i sidste ende dig som arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet for feriens afholdelse. Du skal dog huske, at overholde ferielovens regler om varsling af ferie.
Hvis din medarbejder ikke har bedt om sommerferie, og I heller ikke har nået at varsle afholdelse af sommerferie i tide, kan sommerferien undtagelsesvist placeres efter den 30. september.

I Dataløn findes der et ferie- og fraværssystem under menupunktet ”Fravær og Refusion”, som er rigtig godt (og ovenikøbet gratis) at benytte. De fleste ferie- og fraværstyper er nævnt, og så er man sikker på, at man har registreret fravær ét og kun étsted, hvor man har det samlede overblik.

Skriv en kommentar