BARSEL MED LØN ELLER DAGPENGE?

Vores blog i sidste uge om barselsorlov har givet anledning til et par spørgsmål; idet flere arbejdsgivere lever i den vildfarelse, at man altid er pligtig til at udbetale løn under barsel. Lad mig derfor præcisere udbetalingsreglerne nedenfor: Udenfor overenskomstområdet: Timelønnede: Forældre har ret til dagpenge fra det offentlige i op til i alt 52 … Continued
Read More

BARSEL.DK

Barseludligningsordningens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne arbejdsgivernes udgifter til løn under barsel. Hvem skal betale bidrag til barseludligningsordningen? Alle private arbejdsgivere skal betale bidrag til ordningen, selv om arbejdsgiveren ikke betaler løn under barsel. Den offentlige barseludligningsordning omfatter dog ikke private arbejdsgivere, der bidrager til en anden barseludligningsordning … Continued
Read More