BORTVIST FOR ULØNNET BESTYRELSESARBEJDE

Om fritstilling Når man fritstiller en medarbejder i en opsigelsesperiode sker det typisk ud fra en betragtning om, at det er bedst for alle parter, at vedkommende IKKE møder på arbejde i en opsigelsesperiode. En fritstilling betyder også, at den opsagte medarbejder forlader arbejdspladsen ved fritstillingen; men får sin løn og personalegoder som sædvanligt i … Continued

Read More

HVAD ER MULIGHEDERNE FOR AT ANSÆTTE EN FLYGTNING (ELLER EN DANSKER) ?

I det følgende vil jeg koncentrere mig om de støttemuligheder, der er for at ansætte en flygtning i jeres virksomhed. Det nedenstående omhandler alene FLYGTNINGE, DER HAR FÅET ASYL ELLER OPHOLDSTILLADELSE og dermed automatisk arbejdstilladelse. For god ordens skyld bør det nævnes, at danskere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet i princippet … Continued

Read More

G-DAGE KOSTER NU 2.508 KR.

G-dage, godtgørelsesdage, ledighedsdage, vejrligsdage… Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke. Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem, der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede … Continued

Read More

350.000 KR. I ERSTATNING FOR MANGLENDE LIGEBEHANDLING

Så skete det igen: manglende styr på papirgangen i forbindelse med en opsigelse af en medarbejder koster en arbejdsgiver et års løn i erstatning. Østre Landsret har nu stadfæstet, at det er i strid med Ligebehandlingsloven at afskedige en netop tilbagevendt medarbejder efter endt barselsorlov. Man kan ikke afskedige en nybagt mor uden forudgående advarsel … Continued

Read More

ER JOBSAMTALEN SPILD AF TID?

Et forskningsprojekt viste for nyligt, at jobsamtaler er spild af tid, og ikke leder til et bedre resultat af en ansættelse. Det flugter med det store antal af fejlslagne virksomhedsovertagelser, hvor alle ”regnedrengene” har gjort et fejlfrit arbejde; men sjældent har forstand på at bringe to forskellige virksomhedskulturer sammen. Omvendt ved vi, at man ansætter … Continued

Read More

ANSØGNINGER SKAL BEHANDLES MED STØRSTE RESPEKT – VÆR OPMÆRKSOM PÅ PERSONDATALOVEN

Vi er i denne uge nået til behandling af ansøgninger under blog-temaet ”ansættelsesprocessen”, der omfatter følgende: Jobanalysen Modtagelse og håndtering af ansøgninger Gennemførelse af jobsamtalen – indhentning af referencer Valg af ansøger Sortering af ansøgninger Efter du har modtaget ansøgningerne til et opslået job og ansøgningsfristen er nået, skal du til at sortere i og … Continued

Read More

EN JOBANALYSE FØR STILLINGSOPSLAGET ER STRATEGI FOR BEGYNDERE…

Taylor eller HRM? I gamle dage (for få år siden…) handlede mange strategiplaner sådan cirka om kunder, produkter og produktionsapparat. Medarbejdere var nogle, der fik deres løn og dermed slut! Selv jeg, der har haft min gang i produktionsvirksomheder havde en typisk Tayloristisk (ham med tidsstudierne…) tilgang til det at drive en virksomhed. HRM (Human … Continued

Read More

PAS PÅ, HVAD DU SIGER TIL ANSØGERE. DET KOSTER DIG LET KR. 25.000,- I ERSTATNING

I rækken af faldgruber for den urutinerede arbejdsgiver, er vi nu nået til temaet om ansættelsesprocessen. I denne uge ser vi på det at ansætte nye medarbejdere og den dertilhørende annoncering. I de følgende uger vil vi se på: Jobanalysen Modtagelse og håndtering af ansøgninger Gennemførelse af jobsamtalen – indhentning af referencer Valg af ansøger … Continued

Read More