Retten til feriepenge – that’s the law!

Ferieloven skal overholdes! En af vore kunder blev sidste år truet med en politianmeldelse af Beskæftigelsesministeriet, da hun have glemt at afregne et mindre beløb til feriepenge i 1. kvartal; men først havde gjort det i det efterfølgende kvartal. Medarbejderen mistede overhovedet ikke noget; men henvendte sig alligevel til ministeriet, som åbenbart følte sig foranlediget … Continued
Read More

GIV AKTIER I STEDET FOR LØN

Medarbejderaktier er ikke kun for langhårede start ups og store koncerner. Udstedelsen af medarbejderaktier er i høj grad også en strategisk mulighed for at skabe motivation og sammenhold om værdiskabelsen i netop din virksomhed. Et nyt lovforslag giver dog al mulig grund til at overveje udstedelsen af en eller anden form for medarbejderaktier, når det netop … Continued
Read More

HUSK DE NYE SATSER FRA 1. JANUAR 2016

Så er en række satser, der har betydning for lønberegningen, igen blevet ændret:Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål! Den skattefrie befordringsgodtgørelse er igen blevet sat ned: De første 20.000 km.: 3,63 kr./km Over 20.000 km.: 1,99 kr./km. Sygedagpenge sats pr. time: 112,97 kr. G-dage pr. 1+2+3. ledighedsdag: 836,00 kr. Fri telefon pr. måned: 225,00 kr. Kostgodtgørelse … Continued

Read More

FÅ 12.500 KR. I TILSKUD TIL EN FAGLÆRT MEDARBEJDER!

Løntilskud ordningen "Fagpilot-ordningen" forventes at udløbe ved årets udgang; men alle ansøgninger, der er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde forinden forventes imødekommet, hvis kravene er opfyldt. Ordningen giver din virksomhed maksimalt 50 % i løntilskud af de samlede lønomkostninger eller højst 12.500 kr. i månedligt løntilskud til ansættelse af en faglært. Det betyder … Continued
Read More

HVORDAN FÅR JEG RÅD TIL MIN FØRSTE MEDARBEJDER?

Lønudgifter til den første ansatte medarbejder... For mange virksomheder er det en vanskelig beslutning at træffe, når den første deltids- eller fuldtidsmedarbejder skal ansættes, især spørgsmålet: hvad det vil koste… Antallet af timer og timeløn er naturligvis afgørende – og husk nu de kloge ord: at give mere i løn er den mest kortsigtede motivationsfaktor. … Continued
Read More

PERSONALEOMKOSTNINGER: HISTORIEN OM DE 130 KR. SOM BLIVER TIL 280 KR.

Personaleomkostninger og herunder de sociale omkostninger har igennem de seneste årtier udviklet sig fra i hovedtræk at dække over feriepenge, atp og sygefravær til i dag at udgøre et virvar af ordninger, som kan være svære at overskue. En arbejdsgiver, der er af den opfattelse, at man aflønner sine medarbejdere med kr. 200,- pr. time, … Continued
Read More